Siç mund të shihet nga tabela e mësipërme, vihet re se në ligat e mëdha evropiane kjo moshë mesatare (në Shqipëri është 25.7 vjeç) është më e ulët vetëm në kampionatin e Holandës. Prandaj, Shqipëria paraqitet në këtë aspekt si një ligë në të cilën të rinjtë mund të rriten dhe në të cilën atyre u jepet më shumë besim.